The Sims -peleistä > The Sims 4

TS 4-aiheinen mielipidekilpailu

(1/3) > >>

Simahtanut:
Prologi: Voisi olla tietokilp ailu siinä tapaukses sa että Sims 4:stä olisi julkaistu enemmän faktaa kuin fiktiota. Totuus on - tai ainakin saattaa olla - että po. pelistä on enemmän "valehtele lapsille"-tyylistä disinform aatiota kuin tiukkaa tietoa. Syitä on monia, mm. se, etteivät pelin tekijätkä än muutamia harvoja poikkeuks ia lukuunott amatta pelaa omaa peliään ja etteivät heidän esimiehen sä ja -naisensakaan tunnu perehtyne en peliin muuta kuin korkeinta an pintapuol isesti ja harsomais en röpelösti jos sitten aina ollenkaan . Näin ollen minusta ei ole perustelt ua kysellä tietoa, mutta silti olisi kukaties mukava tietää mitä mieltä pelaajat ovat pelistä ja joistakin sen yksityisk ohdista. Toivon tiukkoja kysymyksi ä ja niihin väljiä vastauksi a enemmän huumorin ja hauskanpi don näkökulma sta kuin mitään varsinais ta faktaa.

Kysymys n:o 1: Pitääkö molempien (NPC-sim) vanhempie n olla paikalla lasta hankittae ssa?
a) ei b) juu c) joskus ehkä d) lapsellin en kysymys e) jotain muuta (mitä?)

Kysymys n:o 2: The Sims 4-peliä on markkinoi tu simulaati opelinä. Mitä se simuloi?
a) ei mitään b) väliäkö sillä? c) edellisiä simsejä d) ihmisiä e)jotain muuta (mitä?)

Kysymys n:o 3: Minkä mittaisia simit ovat keskimäär in SINUN pelissäsi?
a) n.172 cm b) ihmisen pituisia c) haltian tai tontun kokoisia d) hobitin tai vaahtosam muttimen mittaisia e) ei minkään edellisis tä vaan...

Nekku:
Jee kysely! :D

1. B) juu

2. c) edellisiä simsejä

3. b) ihmisen pituisia

Simahtanut:

--- Lainaus käyttäjältä: Nekku - Tammikuu 08, 2021, 03:31:59 ip ---Jee kysely! :D

1. B) juu

2. c) edellisiä simsejä

3. b) ihmisen pituisia

--- Lainaus päättyy ---

Onnittelu t, KAIKKI oikein - ja vielä heti ensimmäis ellä kerralla!

Tosin, minun pelissäni olen aivan hienoksel taan kummastel lut sitä, että pelin oman ilmoituks en mukaan jonkun pariskunn an toinen osapuoli on päätynyt odottamaa n vauvaa asianomai sille, vaikka jompi kumpi on juuri kyseisenä ajankohta na ollut esimerkik si kylässä minun simini luona, tanssinut baarissa, sekoittan ut juomia, hoitanut kioskia tai muuta sen sellaista pientä. Tuo voi kuitenkin mainiosti johtua käyttämis täni modeista, eikä se poista sitä seikkaa, että minunkin mielestän i molempien vanhempie n pitäisi olla paikalla. :)
 
Simien pituudell a ei kenties ole muuten niin täytisenk ään väliä pelissä missä fysiikan lait kerrassaa n loistavat poissaolo llaan. Minulleki n pituudet olisivat muutoin yks' hailee, mutta koen jostakin syystä että äijänpuol et saisivat olla keskimäär in naisväkeä pitempiä ja että teinien tulisi olla (edelleen keskimäär in) aikuisia silminnäh den lyhyempiä . Hyviä simmailuj a ja käyttäkää oikeuttan ne laatia kysymyksi ä. ( ͡≖ ‿ ͡≖)
 

Hilbert:
1. d) henkinen läheisyys on tärkeämpä ä kuin fyysinen!
2. c) tässä se onnistuu jopa ajoittain
3. e) simin pituisia, paitsi lapset ja taaperot, jotka jostain syystä on viitsitty tehdä eri pitusiksi \o/

Simahtanut:

--- Lainaus käyttäjältä: Hilbert - Tammikuu 08, 2021, 09:06:29 ip ---1. d) henkinen läheisyys on tärkeämpä ä kuin fyysinen!
2. c) tässä se onnistuu jopa ajoittain
3. e) simin pituisia, paitsi lapset ja taaperot, jotka jostain syystä on viitsitty tehdä eri pitusiksi \o/

--- Lainaus päättyy ---

Ja KAIKKI oikein taas, Jee! *suosion osoituksi a ja kiitoksia*

(Tuo henkinen puoli on jotain, mitä en kyllin osannut huomioida kun ensimmäis iä uteluja suunnitte lin. "Oman pelini" merkillis yyksien takia kaavailin,että olisivatk o simit kukaties tuulipöly ttäjiä tai peräti ihan omavarais ia sikiämist ensä suhteen, mutta henkihän se tietenkin on mikä käytöstää n ohjaa ja vanhempie n toimintaa ilmentää niin lasten hommaamis essa kuin muussakin kanssakäy misessä. Jahka henki on altis, niin lihakin näyttää somemmalt a.)

// Outo viitseliä isyys vaivasi tosiaan pelitiimi ä ensi alkuun, kun vaivautui vat laatimaan animaatio ita esimerkik si siihen että aikuiset voivat sujuvasti halata lapsiaan ja päin vastoin. Olisihan halaamise t ja sen semmoiset menneet yksillä ja samoilla animaatio illa kun kaikki olisivat olleet heti saman kokoisia alusta alkaen - ja toki ne olisi voitu laittaa pysyvän pikselöin ninkin taakse tai suoritett aviksi jonkin sievän esiripun takana, kaninkolo ssa tms. Mikä säästö työkustan nuksissa! Onneksi tuo alkuinnos tus meni sitten pian ohi ja gurut kävivät joukolla selittele mään kuinka työlästä ja kallista olisi laittaa eri pituisia teinejä (ja kierrepor taita sun muita) peliin. Muistan kuinka minunkin niin kävi sääliksi pelitiimi . Ei pikkuisen miljardip utiikin resurssei lla niin kamalasti saa toimeksi, selvähän se on. Piti jättää ökyrikkai den modaajien varaan niin monen monta seikkaa.// 

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu

Siirry pois tekstitilasta