The Sims -peleistä > Yleisesti pelaamisesta

Pelaamisesta

(1/1)

Nekku:
Mikä peleissä kiehtoo? Kerro se täällä!

Simahtanut:

--- Lainaus käyttäjältä: Nekku - Marraskuu 02, 2020, 09:06:33 ip ---Mikä peleissä kiehtoo? Kerro se täällä!

--- Lainaus päättyy ---

Elämää suurempi kysymys, otaksun. Olen tuota miettinyt kysymykse n luettuani jo useammast akin näkövinkk elistä ja saanut ajukuupan perukoilt a erilaisia ja varsin vaihtelev ia vastauksi a. Vanha kaalini on valitetta vasti kuin sotkuinen romuvaras to. Siellä on tarpeelli nen alimmaise na ja järjellis et tavarat jo tätä nykyä rennon rapautune essa tilassa ja niihin liittyvä kielikin pahoin päivittäm isen tarpeessa . Viskelen tähän silti pari tuumailua:
- pelkistet tynä esityksen ä pelaamine n on valintoje n tekemistä varsin vähäisell ä sitoutumi sella niiden valintoje n seuraamuk siin
- ihmisen hermojärj estelmä on ärsykehak uinen. (Pelaamine n tarjoaa ärsykkeit ä keskimäär in varsin vähällä fyysisell ä vaivannäö llä)
- yhteisöll isyys edellyttä ä pelaamist a. Nautin paitsi omista myös muiden kokemuksi sta
- muotiseik at edellyttä vät pelaamist a. Kehtaan pelata koska muutkin niin tekevät
- kaikki paitsi pelaamine n on tylsää. Myös pelaamine n on tylsää, lopulta, mutta ei se ole pelaajan vika
- pelaamine n opettaa. (Mitä ja miten, se vaihtelee - ja vaihteluh an virkistää)
- pelaamine n on huumetta, terapiaa, seksiä, huumoria ja sirkushuv eja rahvaalle
- ajatukset tomuus on hyvä ajatus - ja siihen(kin) pelaamine n tarjoaa oivallisi a ympäristö jä
- pelaamine n on eklektist ä suhtautum ista elämyksii n ja jatkumo sille mitä ei voi tai halua käytännön syistä toteuttaa muilla tavoin
- pelaamine n on taidetta ja taiteesta nauttimis ta
- pelaamine n on laajakirj oinen elämän tapa

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

Siirry pois tekstitilasta